Nefndir og ráð

Við Grunnskólann austan Vatna starfar skólaráð, nemendaverndarráð og áfallaráð

Á vegum sveitarfélagsins starfar Fræðslunefnd, hlutverk hennar er:

Fræðslufulltrúi er tengiliður Fræðslunefndar annarsvegar og skólanna í héraðinu hinsvegar. Sveitarfélagið annast þjónustu í samræmi við 42. og 43. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla, 16. gr. laga um leikskóla nr. 78/1994, reglu-gerð nr. 386/1996 um sérfræðiþjónustu skóla og gildandi reglugerð um sérkennslu eins og hún er hverju sinni.

Við hvern og einn skóla starfa foreldrafélög, aðalfundur er venjulega haldinn í október á hverju ári