Hæfniviðmið Grunnskólans austan Vatna

Uppbygging námsins er hæfniviðmiðuð sem þýðir að  lögð er áhersla á að nemendur fái tækifæri við hæfi til að vinna að þeirri hæfni sem þeir stefna að öll árin á því stigi sem nemendur eru. 

Hæfniviðmiðunum er skipt niður í þrep:
Þrep 1 - hæfni sem nemendur eiga að hafa náð að loknu yngsta stigi
Þrep 2 - hæfni sem nemendur eiga að hafa náð að loknu miðstigi
Þrep 3 - hæfni sem nemendur eiga að hafa náð að loknu unglingastigi

Hér er list yfir greinarnar þar sem hægt er að sjá hæfniviðmiðin eftir þrepum

Danska        Enska        Heimilisfræði        Hönnun og smíði       Íslenska
Þrep 1          Þrep 1        Þrep 1                      Þrep 1                           Þrep 1
Þrep 2         Þrep 2       Þrep 2                     Þrep 2                           Þrep 2
Þrep 3         Þrep 3       Þrep 3                     Þrep 3                          Þrep 3

Lífsleikni      List og verkgreinar       Náttúrugreinar      Nýsköpun
Þrep 1           Þrep 1                              Þrep 1                     Þrep 1
Þrep 2          Þrep 2                             Þrep 2                    Þrep 2
Þrep 3          Þrep 3                             Þrep 3                    Þrep 3

Samfélagsgreinar      Sjónlistir - myndmennt       Skólaíþróttir
Þrep 1                          Þrep 1                                     Þrep 1
Þrep 2                         Þrep 2                                    Þrep 2
Þrep 3                         Þrep 3                                    Þrep 3

Stærðfræði      Textílmennt      Tónmennt         Upplýsinga- og tæknimennt
Þrep 1                Þrep 1                Þrep 1                Þrep 1
Þrep 2               Þrep 2               Þrep 2               Þrep 2
Þrep 3               Þrep 3               Þrep 3               Þrep 3

Að sjálfsögðu er einnig unnið eftir aðalnámskrá grunnskólanna sem að Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út.